ReadyPlanet.com
dot dot

qrcode

 

สำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ

SAHANETILAW   ACCOUNTING     DETECTIVE     OFFICE

ENGLISH & CHINESE SPEAKING LAWYER

นักสืบ  นักสืบผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐาน

โดยทนายศิริ วสุสิริกุล น.บ.,น.บ.ท.

WEBBOARD : กระทู้ประจำเว็บ

สำนักงาน สหเนติ ทนายความ บัญชี นักสืบ
SAHANETI LAW ACCOUNTING DETECTIVE OFFICE

"ยึดมั่นหลักกฎหมาย ผดุงความยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชน"

 

สำนักงานกฎหมาย  สำนักงานทนายความ สำนักงานบัญชีทนายความ    ด่วน ! ดู ประมวลรัษฎากร  ประกาศ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา คำสั่ง ข้อหารือ กรมสรรพากร มาตรฐานการทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี พรบ.วิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547(ใหม่) ข่าวสารวงการบัญชี ปัญหาข้อสงสัยในการทำบัญชีที่ออกใหม่

 

บริการ จดทะเบียนตั้ง เปลี่ยนแปลง จดเลิกบริษัท ชำระบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและดำเนินการแก้ปัญหาการประเมินภาษีย้อนหลัง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ที่สรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต มีหนังสือเรียกตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาภาษีทั้งหมด ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (สายด่วน  081-6434418 ตลอดเวลา)

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฏหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บระบบ
 • เอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม  และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วน
 • ตามกฏหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • คำนวณและจัดเตรียมภาษีอากรต่างๆที่จะต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมทั้งบริการนำส่งกรมสรรพากรได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53และ ภ.พ.30
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงาน
 • ประกันสังคมทุกเดือน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ให้นำกลับมาใช้ได้
 • ให้คำปรึกษาตลอดเวลาสำหรับพนักงานของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาสำหรับการเสียภาษีที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการที่พนักงานของบริษัทเข้าออกบ่อยๆ
 • จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
 • พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50)
 • พร้อมนำส่งกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์
 • รับตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคายุติธรรม

More...

 

นักสืบ

นักสืบ แผนกนักสืบผู้เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์ยาวนาน

สำนักงานสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ บริการนักสืบ ศูนย์รวมนักสืบ นักสืบชู้สาว  นักสืบอาชีพนักสืบทุจริตองค์กร นักสืบคนหาย นักสืบจับ นักสืบพนักงานทุจริต นักสืบจับโกงน้ำมัน ขนของจากรถบรรทุกนายจ้างไปขาย นักสืบอุปกรณ์พิเศษ มีนักสืบผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ในงานนักสืบและการเตรียมคดีจากการสืบ เพื่อดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ:

นักสืบ งานนักสืบที่รับดำเนินการ

นักสืบ  สืบชู้สาว กิ๊ก ติดตามพฤติการณ์ เพื่อทราบ ว่าไปที่ไหน ทำอะไร เป็นเวลานานเท่าไร และบอกให้ทราบว่าอยู่กับใคร อย่างไร ตามสภาพ ขณะที่เกิดขึ้นจริง

นักสืบ สืบเรื่องทุจริตองค์กร สืบ กรณี มีการทุจริตในองค์กร เช่น กินหัวคิว ขโมยทรัพย์สิน น้ำมันเชื้อเพลิง โอนเงินที่ทุจริต ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ทำงานไซต์ไลน์ เบียดบังบริษัทฯ

นักสืบ   สืบเรื่องการดำเนินงานในทางลับของ เฟรนซ์ไชต์ ของบริษัทเจ้าของสิทธิ์ เพื่อทราบว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามที่ตกลงทำสัญญาหรือไม่ ทั่วประเทศไทย

นักสืบ  สืบเรื่องคดีความต่างๆ ทั้งทางแพ่ง อาญา เพื่อหาข้อมูลดำเนินการฟ้องคดีความให้สมบูรณ์

นักสืบ สืบหาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางทะเบียน โทรศัพท์ ประกันสังคม ภาษีอากร และอื่นๆๆ

นักสืบ สืบหาบุคคลหาย ที่อยู่บุคคล

นักสืบ สืบติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับของศาล พนักงานสอบสวน

นักสืบ สำนักงานรับสืบทุกเรื่อง โทรมาปรึกษาก่อนได้ที่ 081-6434418 ตลอดเวลา ให้บริการโปร่งใส และมั่นใจ มีมาตรฐานการทำงาน รับทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ องค์กรขนาดใหญ่

นักสืบการเมืองเพื่อนักการเมือง  รับสืบจับทุจริตการเลือก

ตั้ง การซื้อเสียงการประพฤติผิดกฎหมายเลือกตั้ง ประวัติ

ผิดกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทำให้พ้น

ตำแหน่งทางการเมือง ข้อมูลการต่อสู้คดีทางการเมือง

ประกันตัว  ในคดีอาญา

รับประกันตัวจำเลยในคดีอาญาทุกคดี   รับประกันตัว ทุกศาล  คดีเช็ค คดียาเสพติด

 คดีฆ่า  คดีทำร้ายร่างกาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมแปลงเอกสาร คดีข่มขืน

คดีพรากผู้เยาว์  และคดีอื่นๆ ทุกความผิดอาญา  ประกันตัว รวดเร็ว

รับประกัน ในคดีแพ่ง

รับประกัน วางหลักทรัพย์ ในคดีแพ่ง ในชั้นคุ้มครองชั่วคราว วางหลักประกัน

ในศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา  หรือวางหลักทรัพย์ประกันตามคำสั่งศาล

More...

ทนาย  ทนาย ผู้เชี่ยวชาญ ทนาย เนติบัณฑิต ทนาย แพทย์ ทนาย อาวุโสมากประสบการณ์

สำนักงานมี ทนาย สาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งท่านสามารถขอให้เป็น ทนาย ท้องถิ่น หรือ ทนาย

ประจำกรุงเทพ หรือ ทนาย อาวุโสสูงสุด แล้วแต่ความต้องการของท่าน

ยาเสพติด  

สำนักงานสหเนติทนายความ ทนายความผู้เชี่ยวชาญ คดีอาญา คดียาเสพติด

ให้คำปรึกษา ตั้งแต่ก่อนฟ้องคดีต่อศาล หลังคดีฟ้องต่อศาลแล้ว

การขอประกันตัวเมื่อถูกจับกุม  จากพนักงานสอบสวน

อัยการ ศาล อุทธรณ์ ฎีกาการต่อสู้คดียาเสพติด

ซึ่งดำเนินการโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

คดียาเสพติดเมื่อถูกจับกุม ควรปรึกษาโดยทันที

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในการต่อสู้คดี

ยาเสพติด ทนายผู้เชี่ยวชาญคดียาเสพติด 

โทรมาปรึกษาก่อนได้ที่ 081-6434418 ตลอดเวลา

******************************************

ภาษี

ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญคดีภาษีอากร ภาษีรายได้บุคคล

นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คดีที่สรรพากรประเมินภาษี ฟ้องล้มละลาย

ฟ้องเรียกเงินภาษีคืน วางระบบภาษี

ภาษีการลงทุน ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภาษีต้องห้าม

 ค่าปรับ เงินเพิ่ม ภาษี ภาษีลดหย่อน

ปรึกษาด่วนที่ 081-6434418

More...

สำนักงาน สหเนติทนายความ

งานบริการ

หย่า

รับฟ้องหย่า  ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้ หญิงชู้ ฟ้องเรียกค่าทดแทน

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  ฟ้องขอรับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ฟ้องขอยกเลิกการรับรองบุตร ฟ้องขอแบ่งสินสมรส ร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการ

มรดก ร้องขอแต่งตั้งผู้พิทักษ์  ผู้อนุบาล ร้องขอศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความ

สามารถ เสมือนไร้ความสามารถ 

หย่า

คดีพิเศษ รับฟ้องต่อสู้คดีแรงงาน คดีฟ้องร้องต่อสู้คดีทางแพทย์

คดีราชการ ถูกพักราชการ ไล่ออก ถูกลงโทษทางวินัย ถูกกลั่น

แกล้งหน้าที่การงาน  คดีทางปกครอง คดีเวนคืนที่ดิน

คดีศาลรัฐธรรมนูญ คดีการเมือง ร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง

ร้องเรียนผู้ตรวจการรัฐสภา ร้องเรียนกรรมาธิการรัฐสภา

พิเศษสุด รับยื่นฎีกาขออภัยโทษ ลดโทษประหารชีวิต ลดโทษ

งดเว้นโทษ รอการลงโทษ งดการบังคับคดี ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต  ร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ถูกกลั่นแกล้ง  เรื่องอื่นใดที่เดือดร้อน

 คดีอาญา

ฟ้องร้อง ต่อสู้คดีอาญา คดีปลอมเอกสาร ปลอมวุฒิบัตรการศึกษา

คดียาเสพติด คดีฉ้อโกง คดีเช็ค คดีลักทรัพย์ ยักยอก รับของโจร คดีฆ่า

ทำร้ายร่างกาย คดีแจ้งความเท็จ หมิ่นประมาท เบิกความเท็จ ฟ้องเท็จ

คดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร รับประกันตัวผู้ต้องหา

จำเลย ในคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล

 คดีแพ่ง

ฟ้องร้อง ต่อสู้คดีแพ่ง อุทธรณ์ ฎีกา คดีลิขสิทธิ์วางหลักทรัพย์เพื่อเป็น

ประกันในคดีแพ่งเพื่ออุทธรณ์หรือฎีกาหรือทุเลาการบังคับคดี

ตามกฎหมายและคำสั่งศาลงานมาตรฐานมืออาชีพ เอกสาร ข้อมูล

ใช้อ้างอิงในศาลในการฟ้องร้องและต่อสู้คดีได้ ซื่อสัตย์

รักษาความลับเยี่ยม มีความรู้ทางกฎหมายในการพิจารณาใช้อ้างอิงเป็นพยานต่อศาล 

********************************************************************************************

คดียาเสพติด:เมื่อถูกจับในคดียาเสพติด ต้องทำอย่างไร

ในคดียาเสพติดที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการเสพ หรือครอบครอง หรือครอบครองและจำหน่าย หรือเป็นผู้ผลิต ต้องมีการขอปล่อยตัวชั่วคราว(ประกันตัว)ต่อศาล และเตรียมการต่อสู้คดี อย่างนี้ต้องมีวิธีการอย่างไร

ประกันตัวศาลอาญา:ระเบียบและเงื่อนไขการประกันตัว

ปัจจุบันนี้ศาลอาญาได้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพแล้ว การประกันตัวจึงเป็นการประกันในลักษณะปกติทั่วไป ซึ่งศาลอาญาได้กำหนดระเบียบและเงื่อนไขไว้

ศูนย์กฎหมายพิทักษ์ผู้ค้าวีดีโอ ซีดี เกมส์และงานอันมีลิขสิทธิ

รับสมัครสมาชิกรายปี พิทักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน การถูกข่มเหง รังแก กลั่นแกล้ง การจับกุมงานอันมีลิขสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

More...

การฟ้องให้ศาลพิพากษาให้หย่าต้องมีเหตุตามกฎหมาย จะฟ้อง กิ๊ก ให้ชดใช้ค่าเสียหาย ต้องทำอย่างไร

รับรองบุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทำได้อย่างไร ทำแล้วได้อะไร

คนหาย ติดตามตัวไม่พบ จะมีวิธีจัดการทรัพย์สินคนหายอย่างไร และจะร้องให้เป็นคนสาบสูญได้หรือไม่

D N A กับการพิสูจน์ การเป็นบุตร ของบิดามารดา มีผลทางกฎหมายอย่างไร และต้องทำอย่างไร

ทรัพย์สินระหว่างสามี ภรรยา 

ต้องการฟ้องหย่า  แบ่งทรัพย์สินก่อนและหลังหย่า  ฟ้องศาลบังคับงดทำนิติกรรมทรัพย์สมรส  แยกชู้หรือหญิงอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสามีตน อำนาจปกครองบุตรก่อนหย่าและหลังหย่า  ภรรยาและบุตรเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือน  ฟ้องแบ่งมรดก ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากการให้   คลิกที่นี่ 

More...

สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของลูกจ้างที่นายจ้างต้องปฏิบัติมีอย่างไร

ประกันสังคมเรื่องที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการ ชีวิตของลูกจ้าง

อยากรู้ว่าถ้านายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงกำหนดหรือไม่จ่ายเงินเดือนลูกจ้าง ต้องรับโทษอาญาอย่างไร และลูกจ้างมีสิทธิร้องเรียนอย่างใด และมีวิธีลงโทษทางกฎหมายอย่างใด

More...

ข่าวเด่นประจำวัน

ค้นหาคำจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

 รวมประมวลกฎหมายและพระราชบัญญัติ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพร้อมระเบียบการแต่งตั้ง

95 | 96.5 | 97.5 | 99 | 105.5 | 107 | 88 | 89 | 91.5 | 93.5 |106.5

95.5 / 103. /105.5 วิทยุรัฐสภา 87.5  

 

 

 

- ไทยรัฐ - ข่าวสด
- เดลินิวส์ - มติชน
- คมชัดลึก - โพสต์ทูเดย์
- CNN - สยามรัฐ
- บ้านเมือง - แนวหน้า
- ผู้จัดการ - บางกอกโพสต์ 
- ไทยโพสต์  
- TV3 - TV11
- TV5 - TITV
- TV7 - วิทยุออนไลน์
- TV9 - ASTV 1 

 

 

 

 ทนาย ศิริ   ทนาย ผู้อำนวยการสำนักงานสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ

 
 ทนาย เริ่มประกอบวิชาชีพ ทนาย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ เป็น ทนาย 
 
ประสบการณ์มาแล้วกว่า  ๒๗  ปี โทร. 0816434418
 
 

 

สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
More...

 

More...

ศูนย์รวมช่าง หมอบ้าน คอมพิวเตอร์ ซื้อ-ขายที่ดิน รถยนต์ อื่นๆ
ข่าวศาล อัยการ ทนายความ บังคับคดี คำพิพากษาศาลฎีกา และอื่นๆ

    ข่าวศาล    

7 สิงหาคม  "วันระพี"“พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม

รวมเว็บของศาลทั่วประเทศ

เว็บศาลดีเด่น

 

เว็บศาลจังหวัดตาก

  

ข่าวอัยการ

รายงานคดีสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุด

ทุกคดีความผิด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวทนายความ

ยอดทนายความจดทะเบียนเป็นทนายความ ทั่วประเทศ  ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2550  มีจำนวน 47,453 คน แบ่งเป็น ทนายจดทะเบียนกรุงเทพมหานคร 19,295 คน ทนายจดทะเบียนต่างจังหวัด  28,158 คน

 

 

การยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง

 

เขตศาลของศาลทั่วราชอาณาจักร

เขตศาลเยาวชนและครอบครัว

 เขตอำนาจศาลของศาลทหาร 

ข่าวประชาสัมพันธ์สภาทนายความ

ข่าวกรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ,ขายทอดตลาดสิ่งของ ,ขายทอดตลาด (ธนาคาร) ,

ขายสิทธิเรียกร้อง  (กองบังคับคดีล้มละลาย 2) , กฏระเบียบงานขายทอดตลาด ,

ข้อมูลบุคคลล้มละลาย ปลดจากล้มละลาย ,พระราชบัญญัติล้มละลาย
ฉบับ Update ล่าสุด

รับประกันตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับท่านที่เดือดร้อนถูกพนักงานสอบสวนจับกุมในคดีอาญา เช่นคดีทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ขับรถมีแอลกอฮอลเกินกำหนด (เมาไม่ขับ) หรือคดีอาญาอื่นๆ แล้ว ต้องการประกันตัวชั้นพนักงานสอบสวน(ตำรวจ) ทันที หรือประกันตัวที่ศาล ติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 081-6434418 (เบอร์โทร. ควรบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะโทร.ได้สะดวกครับ)

ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาทุกปีกับศาลฎีกา

 

More...

ถ้าเป็น โจทก์ จำเลย พยาน ต้องไปศาล จะทำอย่างไร

ในการดำเนินชีวิต อาจมีสักวันที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีความฟ้องร้องต่อศาล ทั้งเป็นโจทก์ จำเลย พยาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปโดยที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนี้เมื่อได้รับคำฟ้อง หมายเรียก ท่านจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจทำให้ถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดี หรืออาจมีความผิดฐานขัดหมายศาล ท่านต้องทำตนอย่างไรเมื่อไปศาลเพื่อดำเนินคดีให้ถูกต้อง

More...

วงเงินประกันตัวจำเลยในคดีอาญาของศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง  ยาเสพติด (เสพอย่างเดียว,ฟื้นฟูผูเสพอย่างไร,ครอบครอง และ/หรือจำหน่าย)

เมื่อจำเลยถูกฝากขังหรือฟ้องร้องต่อศาล จำเลยที่ต้องการยื่นขอประกันตัว เพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว ต้องยื่นขอประกันตัวต่อศาลโดยติดต่อประชาสัมพันธ์ศาลนั้น เมื่อศาลอนุญาต ศาลจะมีคำสั่งกำหนดวงเงินประกันตัวว่าเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าเป็นเงินสด นายประกันต้องนำเงินสดมาวางเท่าที่ศาลสั่ง หากเป็นหลักทรัพย์ เช่นโฉนดที่ดิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำ กรมธรรณ์ประกันอิสรภาพ ต้องมีมูลค่าเกินจำนวนวงเงินประกันตามที่ศาลเห็นสมควร เว้นแต่ที่เป็นกรณีบุคคลเป็นนายประกัน

วงเงินประกันที่ศาลกำหนดตามความผิดจะเป็นดังนี้ โดยประมาณเป็นแนวทาง หากต้องการประกันควรถามประชาสัมพันธ์ศาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้อง

More...

ข้อสอบENTRANCE เก่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระบบ Admissions ตรง ของ สกอ.ตรวจผลสอบADMISSIONS สมัครสอบปีใหม่

ข่าวแสดงตามหมวด

 • ไทยรัฐ
 • เดลินิวส์
 • ไทยโพสต์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • คมชัดลึก
 • ดาราเดลี่
 • ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการรายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • โพสต์ทูเดย์
 • บางกอก ทูเดย์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • กรุงเทพธุรกิจ Biz week
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • สยามรัฐ
 • Bangkok Post
 • เนชั่น
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • สยามธุรกิจ
 • กระแสหุ้น
 • บ้านเมือง
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • เนชั่นแชนแนล
 • BOARDBAND น่าสนใจมากมาย เล่นไม่จำกัด

 • More...

  คำพิพากษาฎีกาเด่น(ฎีกาใหม่)

  คำพิพากษาฎีกาที่ 6925/2551

  ารที่ผู้ร้องอ้างว่าซื้อรถยนต์คันพิพาทมาจากจำเลยที่ 2 โดยตกลงจะผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่เหลือให้บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจนครบถ้วน แต่ปรากฏว่าผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ซื้อในหนังสือสัญญาซื้อรถยนต์ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ร้อง ผู้ร้องมิได้แจ้งให้บริษัทผู้ให้เช่าซื้อทราบและดำเนินการเปลี่ยนให้ผู้ร้องเป็นผู้เช่าซื้อแทน ทั้งใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและหนังสือยืนยันการชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนก็ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระค่าเช่าซื้อหาใช่ผู้ร้องชำระไม่ จึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อนำรถยนต์คันพิพาทมาขายแก่ผู้ร้อง และผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อจนครบถ้วนดังที่กล่าวอ้าง ดังนั้น รถยนต์คันพิพาทยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งระงับการทำนิติกรรมทางทะเบียนของรถยนต์คันพิพาท ไม่ถือว่าผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิในทรัพย์ที่มีการบังคับคดี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247

  คำพิพากษาฎีกาที่ 6395/2551

  ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ ประเด็นดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจยกปัญหานี้ขึ้นฎีกาได้ เพราะมิใช่ข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในชั้นศาลอุทธรณ์ซึ่งต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง แม้ศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ก็ไม่มีผลที่จะเป็นข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งมิใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่จำเลยทั้งสองมีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างได้

  ในประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้จำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียวจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์นอกจากจะยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพราะจำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในชั้นศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่งแล้ว ยังเป็นข้อเท็จจริงที่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 มิได้มีผลเกี่ยวข้องไปถึงจำเลยที่ 2 อีกด้วย จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิที่จะฎีกาในประเด็นข้อนี้

  การซื้อขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ย่อมสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 แม้ขณะซื้อที่ดินพิพาทจะมีข้อตกลงกันไว้ว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมโอนให้แก่โจทก์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปได้ทุกเมื่อก็ตาม ก็คงมีความหมายเพียงว่าหากโจทก์ประสงค์จะให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินที่พิพาทให้แล้ว จำเลยที่ 1 ก็จะไปดำเนินการให้เท่านั้น หาใช่ว่าเป็นการบังคับจำเลยที่ 1 ที่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยไม่ต้องคำนึงว่าโจทก์จะมีความประสงค์เช่นนั้นหรือไม่ ข้อตกลงดังกล่าวจึงมิใช่เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายอันจะมีผลทำให้สัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกลายเป็นสัญญาจะซื้อจะขายไปไม่ โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองในที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์ได้

  คำพิพากษาฎีกาที่ 6383/2551

  โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามแบ่งปันทรัพย์มรดก โดยโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกและเข้าครอบครองทรัพย์เป็นส่วนสัดแล้ว การแบ่งมรดกจึงมีผลสมบูรณ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1750 วรรคหนึ่ง ฉะนั้น จำเลยไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาที่ดินให้ผิดไปจากที่ได้แบ่งปันกันไปแล้วหาได้ไม่ และไม่มีสิทธิยุ่งเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวทั้งไม่มีสิทธิยกอายุความมรดกเป็นข้อต่อสู้ได้ เพราะสิ้นความเป็นทายาทในส่วนที่ดินพิพาทที่แบ่งปันกันแล้ว จึงไม่ใช่บุคคลตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754

  ผู้จัดการมรดกที่ศาลมีคำสั่งตั้งดั่งเช่นคดีนี้ ถือว่าเป็นผู้แทนของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทหาอาจยกอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 ขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทได้ไม่

  คำพิพากษาฎีกาที่ 6383/2551

  จำเลยอยู่ในที่ดินพิพาทโดย จ. และเจ้าของรวมคนอื่นให้จำเลยอยู่อาศัย เป็นการครอบครองที่ดินพิพาทแทนเจ้าของ จำเลยจะครอบครองที่ดินพิพาทนานเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำเลยเพิ่งมาโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินและโจทก์ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินพิพาท นับถึงวันฟ้องยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท

     เว็บข่าวภายในประเทศ  

  becnews สยามกีฬา   มติชนกรุ๊ป

  ฐานเศรษฐกิจ

  ประชาชาติธุรกิจ  วันหยุดบันเทิง

  THAISNEWS   นสพ.กระแสหุ้น 

  ข่าวเนชั่น     อสมท. 

  THE NATION   BANGKOK POST

  SETTRADE.COM  POSTTODAY 

      thaipoem.com       โคลง กลอน ไพเราะ งดงาม มากมาย

  ทีวีทั่วโลกมากมาย กับเว็บ  sopcast.com

  Fashion TV ONLINE (F.TV)       

  FASHION FOR WOMEN

  More...  Webboard All Topic
  สร้างกระทู้ใหม่ | More...
  หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
  กระทู้ปกติดวง2009-09-166007 / 1
  dot
  กระทู้ปกติปรึกษาเรื่องถูกโกงที่ดิน2009-09-095589 / 0
  dot
  กระทู้ปกติช่วยด้วยครับห้องนอนถูกสปายแคม2009-09-075329 / 0
  dot
  กระทู้ปกติอยากทราบเกี่ยวกับ กรณีการขาดอายุความ ม2009-08-294812 / 0
  dot
  กระทู้ปกติสงสัยคดียาเสพติดค่ะ2009-08-035343 / 0
  dot
  กระทู้ปกติฝึกงานตั๋วทนายภาคปฏิบัติ2009-04-079277 / 1
  dot
  กระทู้ปกติปรึกษาหน่อยค่ะ2007-04-014883 / 1
  dot
  กระทู้ปกติอยากเป็นนักสืบต้องทำอย่างไร2007-04-019879 / 1
  dot
  กระทู้ปกติเชื่อมั้ย คนเมาขับรถมาชนรถเรา เรากลายเป็นฝ่ายผิด2007-03-3012443 / 1
  dot
  กระทู้ปกติลูกหนี้ไม่ยอมชดใช้หนี้2007-03-305107 / 1
  dot
  กระทู้ปกติเช็คไม่ลงวันที่2007-03-226513 / 1
  dot
  กระทู้ปกติรับสมัครนักสืบจำนวนมาก2007-03-1813091 / 0
  dot
  กระทู้ปกติรับสมัครทนายความ2007-03-189819 / 0
  dot
  กระทู้ปกติช่วยด้วยคะ2007-03-064968 / 1
  dot
  กระทู้ปกติค่าจ้างในการสืบทรัพย์คิดเท่าไหร่คะ?2007-03-047815 / 1
  dot
  กระทู้ปกติอุทธรณ์ดีไหมครับ...ช่วยด้วย2007-01-294939 / 1
  dot
  กระทู้ปกติอย่างพวกคดียาเสพติด2007-01-295906 / 1
  dot
  กระทู้ปกติการดำเนินคดีกรณีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อี่นได้รับอั...2007-01-2211781 / 2
  dot
  กระทู้ปกติภูมิลำเนาจำเลยจะเป็นที่ใด2007-01-187331 / 2
  dot
  กระทู้ปกติอยากเป็น น.บ.ท. ต้องขยันเรียน อดทน ไม่เสียเวลาในทา...2007-01-147945 / 0
  dot
  สร้างกระทู้ใหม่ | More...
  bulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
  bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
  bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
  bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
  bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
  bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
  bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
  dot
  เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  dot
  bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
  bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
  bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
  bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
  bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
  bulletศาสนา:มุสลิม
  bulletศาสนา:คริสต์
  bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
  bulletรวมเว็บมูลนิธิ
  bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
  bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
  bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
  bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
  dot
  เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  dot
  bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
  bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
  bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
  bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
  bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
  bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
  bulletศาลยุติธรรม
  bulletศาลปกครอง
  bulletศาลฎีกา
  bulletศาลอุทธรณ์
  bulletศาลแพ่ง
  bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  bulletศาลแพ่งธนบุรี
  bulletศาลอาญา
  bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
  bulletศาลอาญาธนบุรี
  bulletศาลแรงงานกลาง
  bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  bulletศาลภาษีอากรกลาง
  bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  bulletศาลล้มละลายกลาง
  bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
  bulletศาลแขวงพระนครใต้
  bulletสภาวิชาชีพบัญชี
  bulletกระทรวงแรงงาน
  bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
  bulletรัฐสภา
  bulletกกต.
  bulletผังเมือง
  bulletกรมที่ดิน
  bulletสำนักงาน ปปช.
  bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  bulletกรมสรรพากร
  bulletกรมบังคับคดี
  bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
  bulletกรมศุลกากร
  bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
  bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
  bulletสำนักงานประกันสังคม
  bulletimmigration.go.th
  bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
  dot
  เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
  dot
  bulletAIS
  bulletTRUE
  bulletDTAC
  bulletHOTMAIL
  bulletYAHOO
  bulletGMAIL
  bulletPANTIP.COM
  bulletsanook.com
  bulletkapook.com
  bulletteenee.com
  bulletthaicool.com
  bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
  bullettop100.teenee.com
  bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
  bulletadult.truehits.net
  bulletเว็บจัดอันดับ truehits
  bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
  bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
  bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
  bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
  bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
  bulletเว็บหางาน jobbees.com
  bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
  bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
  bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  bulletthailandfranchising.com
  bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
  bulletการบินไทย
  bulletนกแอร์
  bulletแอร์เอเชีย
  bulletรถไฟ
  bulletบขส.
  bulletเว็บUBC
  bulletเว็บ gmember
  bulletTV 3
  bulletTV 5
  bulletTV 7
  bulletTV 9
  bulletnationchannel
  dot
  เว็บกีฬา
  dot
  bulletกีฬา SIAM SPORT
  bulletthailandsportsonline
  bulletskysports
  bulletespn
  bulletuspgatour
  dot
  เว็บภาพยนต์
  dot
  bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
  bulletโรงภาพยนต์ EGV
  bulletโรงภาพยนต์SF
  bullet20th cenjury fox
  bulletwarnerbros
  bullethollywood
  dot
  เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
  dot
  bulletข่าว BBC
  bulletข่าว usa
  bulletข่าว.aljazeera
  bulletcbsnews
  bulletGOOGLE NEWS
  bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
  bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
  bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
  dot
  เว็บ T V Clip vdo
  dot
  bulletClip Jabchai
  bulletClip youtube
  bulletClip metacafe
  bulletClip video.google.
  bulletClip joke.deedeejang
  bulletClip sodazaa.
  bulletClip tv .sanook.
  bulletT V Clip .thaicool.
  bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
  bulletT V .trueworld
  bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
  bulletT V .maxnettv.
  bullet.adintrend.com


  พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
  กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
  ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
  ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด ทุกนาทีที่มีช่าว
  ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


  Copyright © 2010 All Rights Reserved.
  * *****เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเรื่อง * @@@@@@@@@@@@@@เริ่มเปิดเว็บนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙@ ****สำนักงาน กฎหมายสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ : เริ่มก่อตั้งสำนักงานเมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๒๔" โทรสายด่วนตลอดเวลา 081-6434418**คิดถึง กฎหมาย ทนายความ ทนาย บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี นักสืบ คิดถึง สหเนติ งานมาตรฐานสากล บริการมืออาชีพ ซื่อสัตย์ มั่นคง รวดเร็ว ไม่ต้องรู้จักมาก่อน หรือ ต้องมีคนอื่นแนะนำ พร้อมช่วยเหลือทุกคน เชิญทุกท่านสามารถเข้ามาพบหรือโทร.มาปรึกษาทนายศิริ วสุสิริกุล น.บ. , น.บ.ท. ได้ครับ โทร. 081-6434418 ตลอดเวลา ยินดีต้อนรับทุกท่าน**