ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าว:ข่าวศาล article

ข่าวศาลที่น่าสนใจ

 

ข่าวศาลยุติธรรมและข่าวการประชุม กต.

 

 ด่วน !  คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ผลการลงคะแนนเสียงเลือกจากผู้พิพากษาที่ส่งบัตร 2,701 ใบ (ผู้พิพากษาทั้งหมด 3,517 คน)  ชั้นศาลฎีกา  นายศิริชัย จีระบุญศรี, ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมนายสันต์,มงคล ทับเที่ยง,นายสุมิตร สุภาดุล ชั้นศาลอุทธรณ์ นายจรัล ภัคดีธนากุล,นายวิรัช ชินวินิจกุล,นายเชิดศักดิ์ วงศ์กระสัน,นายนิรัตน์ จันทพัฒน์ ศาลชั้นต้น นายสิทธิโชค  อินทรวิเศษ,นายอำนวย ธันธรา,นายสมศักดิ์ จันทกุล,นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช 

ข่าวอัยการ

ดูงาน:เมื่อระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2549 อัยการสูงสุดและคณะกรรมการอัยการ ได้ร่วมกัน
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังอัยการของประเทศฝรั่งเศส

แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

ข่าวทนายความ

ยอดทนายความจดทะเบียนเป็นทนายความ ทั่วประเทศ  ณ. วันที่ 15 กันยายน  2549 มีจำนวน 47,901 คน แบ่งเป็น ทนายจดทะเบียนกรุงเทพมหานคร 25,057 คน ทนายจดทะเบียนต่างจังหวัด 22,844 คน

ท่านที่ต้องการค้นหา อ่าน รวมคำพิพากษาศาลฎีกาแยกตามรายชื่อกฎหมายแต่ละฉบับ โดยเว็บศาลฎีกา 

ต้องการค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกากับกฎหมายทุกฉบับ คลิ้กที่นี่

http://www.supremecourt.or.th/search.asp?m=law

ด่วน   เชิญชวนสำนักงานทนายความทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสำนักงานสหเนติ ทนายความ

สำนักงานสหเนติทนายความ มีความประสงค์พัฒนาระบบงานสร้างเครือข่ายของสำนักงานให้มีสำนักงานในเครือครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  เพื่ออำนวยประโยชน์ในการดำเนินคดี ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อันเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับงานของคู่ความ บุคคลทั่วไป นิติบุคคล และทนายความอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมเครือข่าย ในงานตั้งแต่ขั้นให้คำปรึกษา เตรียมคดี จัดเตรียมเอกสาร คัดสำเนาเอกสาร ยื่นคำคู่ความ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำร้องต่างๆ ตรวจสำนวนที่ศาล ฟ้องคดี บังคับคดี ต่อศาล หรือรับมอบฉันทะจากทนายความเพื่อยื่นคำร้อง ตรวจสำนวนที่ศาล สืบพยานในศาลแทนทนายเจ้าของสำนวน(มีใบแต่งทนายความ) และอื่นๆ ต่อศาลทั่วประเทศแทนโดยที่ทนายความนั้นไม่จำต้องเดินทางไปศาลด้วยตนเอง  และในงานนักสืบ  สืบทรัพย์ อย่างรวดเร็ว  

สำนักงานใดประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02-9411994,02-9412609 หรือทนายศิริ วสุสิริกุล 081-6434418 รับเพียง 2 สำนักงานในแต่ละเขตศาลจังหวัดครับ

รับประกันตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับท่านที่เดือดร้อนถูกพนักงานสอบสวนจับกุมในคดีอาญา เช่นคดีทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ขับรถมีแอลกอฮอลเกินกำหนด (เมาไม่ขับ) หรือคดีอาญาอื่นๆ แล้ว ต้องการประกันตัวชั้นพนักงานสอบสวน(ตำรวจ) ทันที หรือประกันตัวที่ศาล ติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 02-9411994,02-9412609 หรือ 081-6434418 (เบอร์โทร. ควรบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจะโทร.ได้สะดวกครับ)

 

เชิญชวนนักกฎหมายส่งบทความทางกฎหมายเพื่อเผยแพร่ในเว็บนี้

ขอเชิญท่านนักกฎหมายทุกท่าน ที่เขียนบทความทางกฎหมายแล้วด้วยตนเอง และต้องการเผยแพร่ให้ประชาชนได้อ่านเพื่อเป็นวิทยาทานในเว็บนี้ โดยไม่คิดมูลค่า โดยในแต่ละบทความที่ลงในเว็บจะอ้างอิงผู้เขียนด้วย ท่านใดสนใจจะเผยแพร่ ให้ท่านติดต่อทนายศิริ วสุสิริกุล  081-6434418 หรือ e-mail:sahaneti@hotmail.com เพื่อส่งบทความดังกล่าว ขอขอบคุณท่านมาพร้อมกันนี้ครับ


ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2549 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2549
ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทุกวันในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2549 และวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

 
ข่าวศาล อัยการ ทนายความ บังคับคดี คำพิพากษาศาลฎีกา และอื่นๆ

ข้อแนะนำในโจทก์ จำเลย พยาน เมื่อต้องมาศาลในคดีที่เกี่ยวข้อง article
วงเงินประกันตัวจำเลยคดีอาญาของศาลอาญา,ศาลจังหวัด,ศาลแขวง,ยาเสพติด โดยประมาณ article
ENTRANCE:ข้อสอบENTRANCE เก่า article
คำพิพากษาฎีกาเด่น article
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย article
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย article
การยื่นฟ้องคดีมโนสาเร่ (คดีแพ่ง)และอาญาในศาลแขวง article
พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อัตราประกันตัวที่ใช้ในศาลแขวงดุสิต article
การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า article
วงเงินประกันตัวจำเลยคดีอาญาของศาลแขวงโดยประมาณ article
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาในศาลต้องทำอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร article
ประมูลซื้อของถูกนานาสินค้า ท่องเที่ยวราคาถูก คลิ้กที่นี่ article
วันระพี article
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 articlebulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด  ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.