ReadyPlanet.com
dot dot
SAHANETI LAW ACCOUNTING DETECTIVE OFFICE
This Column Intro


สำนักงานบัญชี สำนักงานทนายความ SAHANETI LAW ACCOUNTING DETECTIVE OFFICEarticle

"ยึดมั่นหลักกฎหมาย ผดุงความยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชน"

 

สำนักงานกฎหมาย  สำนักงานทนายความ สำนักงานบัญชีทนายความ    ด่วน ! ดู ประมวลรัษฎากร  ประกาศ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา คำสั่ง ข้อหารือ กรมสรรพากร มาตรฐานการทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี พรบ.วิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547(ใหม่) ข่าวสารวงการบัญชี ปัญหาข้อสงสัยในการทำบัญชีที่ออกใหม่

 

บริการ จดทะเบียนตั้ง เปลี่ยนแปลง จดเลิกบริษัท ชำระบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและดำเนินการแก้ปัญหาการประเมินภาษีย้อนหลัง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ที่สรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต มีหนังสือเรียกตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาภาษีทั้งหมด ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (สายด่วน  081-6434418 ตลอดเวลา)

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฏหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บระบบ
 • เอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม  และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วน
 • ตามกฏหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • คำนวณและจัดเตรียมภาษีอากรต่างๆที่จะต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมทั้งบริการนำส่งกรมสรรพากรได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53และ ภ.พ.30
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงาน
 • ประกันสังคมทุกเดือน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ให้นำกลับมาใช้ได้
 • ให้คำปรึกษาตลอดเวลาสำหรับพนักงานของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาสำหรับการเสียภาษีที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการที่พนักงานของบริษัทเข้าออกบ่อยๆ
 • จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
 • พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50)
 • พร้อมนำส่งกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์
 • รับตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคายุติธรรม

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481article

ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1-มาตรา 4 ทศarticle
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 5-มาตรา13article
ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา 13 ทวิ-มาตรา 13 อัฏฐarticle
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน มาตรา 14-16article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร มาตรา 17 - มาตรา 17 จัตวาarticle
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 2 การอุทธรณ์ มาตรา 28-34article
หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ส่วน 3 บทกำหนดโทษ มาตรา 35 - มาตรา 37 ทวิarticle
หมวด 3 ภาษีเงินได้ ส่วน 1 ข้อความทั่วไป มาตรา 38-39article
หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]bulletทนายศิริ วสุสิริกุล Mr. Siri Wasusirikul 081-6434418 ผู้อำนวยการสำนักงาน WEBMASTER
bulletสำนักงาน สหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ สมัครสมาชิกที่ปรึกษาสำนักงาน
bulletรวมย่อคำบรรยายสอบเนติภาค ๑ และภาค ๒ และเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
bulletสมัครสอบงานราชการ ทุนเรียนต่อ กับสำนักงาน ก.พ.
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรมสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อ่านรายละเอียดที่นี่
bulletจบปริญญาตรีกฎหมายแล้วต้องการสมัครอบรม 1 ปี เพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพทนายความกับสภาทนายความอ่านที่นี่
bulletสมัครสอบผู้พิพากษา และวงการตุลาการ
bulletสมัครสอบอัยการ และอื่นๆ
dot
เว็บเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
dot
bulletฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก(พระราชกรณียกิจ)
bulletเว็บรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวง
bulletสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
bulletมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
bulletศาสนา:พระพุทธศาสนา
bulletศาสนา:มุสลิม
bulletศาสนา:คริสต์
bulletศาสนา:พุทธทาสภิกขุ
bulletรวมเว็บมูลนิธิ
bulletบทสวดมนต์ รวมบทคาถา รวมลิงค์ธรรม ฟังวิทยุธรรม บทสวดคาถาชินบัญชร(MP3)
bulletเว็บดนตรีไทย(อนุรักษ์ ข้อมูล สอน)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia.org(ENGLISH)
bulletเว็บสารานุกรม wikipedia (ภาคภาษาไทย)
dot
เว็บค้นหากฎหมาย:ศาล:หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletเว็บค้นกฎหมายthaijustice.com/
bulletค้นหากฎหมายกับ lawonline
bulletค้นหากฎหมายกับ lawyerthai
bulletค้นหากฎหมายทุกฉบับ ฟรี
bulletค้นหาข้อมูลกฎหมายกับlawwebservice
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลปกครอง
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลอาญา
bulletศาลอาญากรุงเทพใต้
bulletศาลอาญาธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแขวงพระนครเหนือ
bulletศาลแขวงพระนครใต้
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletรัฐสภา
bulletกกต.
bulletผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletกรมศุลกากร
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์บุคคล
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletimmigration.go.th
bulletค้นหาทะเบียนบุคคล กับkhonthai
dot
เว็บโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บยอดนิยม
dot
bulletAIS
bulletTRUE
bulletDTAC
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL
bulletPANTIP.COM
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletteenee.com
bulletthaicool.com
bulletเว็บแฟชั่น FTV.com
bullettop100.teenee.com
bulletSex สุขภาพ สมุนไพร ลดความอ้วน
bulletadult.truehits.net
bulletเว็บจัดอันดับ truehits
bulletสแกนไวรัสบน PC ฟรี
bulletโปรแกรมกำจัดไวรัส ฟรี
bulletแปลศัพท์อังกฤษ-ไทย บนหน้าเว็บอย่างง่าย
bulletthaigoodweb ดาวโหลดเครื่องมือทำเว็บไซด์มากมาย
bulletรวมแหล่งโปรแกรม Download ที่น่าใช้ มากมายที่นี่
bulletเว็บหางาน jobbees.com
bulletเว็บซ่อมโทรศัพท์มือถือ mydrmobile.com
bulletเว็บสอนและแนะนำเรื่องเพศศึกษา SEX MUST SAY
bulletตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletthailandfranchising.com
bullet.thaiware.com(แหล่งรวมSoftwares)
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
bulletแอร์เอเชีย
bulletรถไฟ
bulletบขส.
bulletเว็บUBC
bulletเว็บ gmember
bulletTV 3
bulletTV 5
bulletTV 7
bulletTV 9
bulletnationchannel
dot
เว็บกีฬา
dot
bulletกีฬา SIAM SPORT
bulletthailandsportsonline
bulletskysports
bulletespn
bulletuspgatour
dot
เว็บภาพยนต์
dot
bulletโรงภาพยนต์ major cineplex
bulletโรงภาพยนต์ EGV
bulletโรงภาพยนต์SF
bullet20th cenjury fox
bulletwarnerbros
bullethollywood
dot
เว็บข่าว หนังสือพิมพ์
dot
bulletข่าว BBC
bulletข่าว usa
bulletข่าว.aljazeera
bulletcbsnews
bulletGOOGLE NEWS
bulletด่วน! พิเศษ : รวมข่าวทุกสื่อในเว็บเดียว
bulletรวมข่าวในรอบวันทุกสื่อกับSANOOK
bulletVoice of America ภาคภาษาไทยและต่างประเทศ
dot
เว็บ T V Clip vdo
dot
bulletClip Jabchai
bulletClip youtube
bulletClip metacafe
bulletClip video.google.
bulletClip joke.deedeejang
bulletClip sodazaa.
bulletClip tv .sanook.
bulletT V Clip .thaicool.
bulletT V .mcot. (ช่อง 9)
bulletT V .trueworld
bulletดู TV ไทย-ต่างประเทศ Fashion-TV นางแบบ สวยๆ ไม่มีในเมืองไทย
bulletT V .maxnettv.
bullet.adintrend.com


พระเครื่อง:รวมเว็บพระเครื่องมากมาย และบทความเกี่ยวกับความรู้การบูชาพระเครื่องอย่างไรให้ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย คลิ้กที่นี่:
กรมอุตุนิยมวิทยา:รายงานอากาศประจำวัน ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ อากาศการบิน และอื่นๆ มากมาย
ปืน:รวมเว็บปืนมากมาย และบทความเกี่ยวกับการมี ใช้ ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการกีฬาอย่างถูกกฎหมาย คลิ้กที่รูป
ข่าว อสมท.: คลิปข่าว ภาพ เสียง ล่าสุด ทุกนาทีที่มีช่าว
ฟังเสียงสดจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และรายการย้อนหลัง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.